Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

agp
3446 455a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
agp
Jak można chcieć utrzymać człowieka samymi tylko napisanymi słowami, do trzymania są  ręce. 
— Franz Kafka
Reposted fromdobrzemimow dobrzemimow viadivi divi
Sponsored post
feedback2020-admin
agp
2034 8599 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viabadblood badblood
0789 3c6e 500
Reposted fromamatore amatore viathebelljar thebelljar
agp
0567 b8b6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar
agp
5988 11ad 500
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
agp
6447 eb7d
Reposted from21gramow 21gramow viadivi divi
agp
0599 fc6f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
agp
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care via12czerwca 12czerwca
agp
agp
7963 c712 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz

May 17 2020

agp
4297 a0d8 500
Reposted fromBrunett Brunett viaBabson Babson
agp
# 1 Jak kobieta nam się podoba, to wie że się nam podoba

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.
I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.
On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając jak odpiszesz. Leci do Sephory po perfumy, bo powiedziała, ze lubi.
Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi.
I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Pokolenie ikea.
Reposted fromkatkad katkad viabeminehoney beminehoney
agp
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
agp
5277 7758 500
Reposted fromkamilab kamilab viaTamahl Tamahl
agp
agp
9574 266f 500
agp
agp
3183 5f85
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viabanshe banshe
agp
6489 aaee 500
Reposted fromarumhc arumhc viaevveell evveell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...