Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

agp
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viadivi divi

June 16 2019

agp
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
agp
Oddałabym ze trzy spełnione erotyczne fantazje za jeden taki wieczór. Żeby tak siedzieć na kolanach faceta, w którym się zakochuję, wdychać jego zapach i pozwalać się karmić.
— Małgorzata Lisińska - "Pikantnie po włosku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
agp
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianergo nergo
agp
7442 8cb5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianuwanda nuwanda

June 11 2019

agp
0223 063e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
agp
chyba jedyne co mi pozostało to marzyć sobie o Tobie codziennie...
— MONONOK
Reposted frommononok mononok viadivi divi

June 10 2019

agp
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
agp
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw vianergo nergo
agp
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

June 09 2019

agp
9953 bfeb
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
agp
9997 d8a9 500
Reposted fromOFFka OFFka viadivi divi
agp
6379 fcc9
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
agp
2272 f58c 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
agp
3845 6037 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
agp
6377 7ec0 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
agp
6367 aa14
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
agp
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
agp
6191 17eb 500
To nie ręcznik. To pola tulipanów w Holandii
Reposted fromjodynaa jodynaa viaoll oll
agp
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl