Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

agp
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
agp
   
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
agp
2136 da80 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
agp
6283 bcec 500
Reposted fromoll oll

June 08 2019

agp
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viabanshe banshe
agp
Reposted fromzelbekon zelbekon viawarkocz warkocz
agp
agp
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianuwanda nuwanda
9224 57fe
agp
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agp
9205 f58e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
agp
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viatoganja toganja
agp
1435 450c
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

June 07 2019

agp
bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to, ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. w życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. i nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie, to żyje swoim rytmem. finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet albo która kobieta skruszy Cię na drobny pył. nie Ty o tym decydujesz. tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.
-więc posłuchaj Miłość nie jest naszym wynalazkiem objawia się, ma moc, musi mieć znaczenie to jedyna rzecz jaką obserwujemy, która pokonuje czas i przestrzeń może jej zaufajmy, nawet jeśli jeszcze jej nie pojmujemy.
 a kto kiedykolwiek pokochał szczerze, choćby błądził bezdrożami nieczułości, będzie ocalony.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianergo nergo
agp
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viabanshe banshe
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
agp
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
agp
Przyjaźń to taka piękna sprawa. Idę i wiem, że zawsze mogę do Ciebie zadzwonić. Idziesz i wiesz, że zawsze otworzę ci drzwi.
Reposted fromloveproof loveproof via12czerwca 12czerwca
agp

Rozpuszczam włosy 

i grzeszę w myślach 

w ukryciu nocy 

w snach

— Zbigniew Herbert - Grzeszę
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl