Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viadogs dogs
agp
agp
agp
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
agp

Tenkawa Mountain, Nara - Japan

agp
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaMonia94 Monia94
agp
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaMonia94 Monia94
agp
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaMonia94 Monia94
agp
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaMonia94 Monia94
agp
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaMonia94 Monia94
agp
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viaMonia94 Monia94
agp
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaMonia94 Monia94
agp
Reposted fromthetemple thetemple viaMonia94 Monia94
agp
4225 5aeb 500
Lorenzo Bernini: Memento mori
Reposted fromseverak severak viaMonia94 Monia94

June 18 2017

agp
5049 e6b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianuwanda nuwanda
agp
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan vianergo nergo
agp
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viafoodforsoul foodforsoul
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vianuwanda nuwanda
agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl