Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

agp
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viatoganja toganja
agp
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
agp
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
agp
6354 07cc
Reposted from4777727772 4777727772
agp

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat via4777727772 4777727772
agp
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
agp
6347 a958
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
agp
Pragnął jej obecności jak niczego innego. Po raz pierwszy, wreszcie czuł i pragnął.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viacavebear cavebear
agp
Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea viacavebear cavebear
agp
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir via4777727772 4777727772
Znasz ten ból kiedy uczucia biorą nad Tobą władzę?
— (via irracjonaliz-m)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
agp

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agp
6474 3d18
Reposted fromnowaczi nowaczi via12czerwca 12czerwca
agp
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agp
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agp

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka vialithiumowaa lithiumowaa

May 29 2018

agp
Znów chcę do niej pisać w sumie, ale nie wiem czy to jest na pewno dobry moment
— Taco Hemingway
Reposted fromItsdelicious Itsdelicious via4777727772 4777727772
agp
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant via4777727772 4777727772
agp
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe
agp
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".
Reposted frommerkaba merkaba via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl