Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

agp
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
agp

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viaBrewOfLonging BrewOfLonging
agp
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaBrewOfLonging BrewOfLonging
agp
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaBrewOfLonging BrewOfLonging

November 09 2018

agp
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vianergo nergo
agp
5095 8e2a 500
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend viawiksz wiksz
agp
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacavebear cavebear
agp
Potrafiliśmy się kochać całą noc. (...) Chociaż... czy to było kochanie? To było pieprzenie. (...) Po trawce. Po alkoholu.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
agp
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
agp
4147 dd11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
agp
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viamikrokosmos mikrokosmos
agp
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viamikrokosmos mikrokosmos
agp
4853 b6a2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
agp
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viamikrokosmos mikrokosmos
agp
Przestałam myśleć. (...) chciałam, aby jego skóra dotykała mojej skóry. Chciałam czuć ciepło drugiego ciała obok mnie. Chciałam cicho jęczeć w poduszkę. Chciałam, aby jego język dotknął moich ust i moich zębów, i mojego języka.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viamikrokosmos mikrokosmos

November 08 2018

agp
3352 6800 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
agp
 Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromavooid avooid viamikrokosmos mikrokosmos
agp
9531 3df9
Reposted fromonlyman onlyman viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl