Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

agp
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
agp
0964 444b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
agp
9191 004f 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
agp
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via12czerwca 12czerwca
agp
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
agp
Z bratnią duszą nie trzeba codziennie wymieniać się spojrzeniem, z bratnią duszą chodzi o wymianę myśli i marzeń.
— Ewa Pruchnik – Emi
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
agp
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
agp
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
agp
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
agp
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viairmelin irmelin
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
agp
6276 efe4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6519 048f
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
agp
1760 0c32
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
agp
0225 9c18
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
agp
5744 ee4f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
agp
2951 c711 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
agp
5300 426c
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
agp
0966 99df
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
agp
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl