Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

agp
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
agp
"Mam nadzieję, że jest ci trudno tak jak mi
Te smutne oczy topią się w Margaret Astor
Stajesz na rzęsach, by zapomnieć każdą z chwil"
                                                       TACONAFIDE
agp
Umieram co wieczór przez miłość, co wieczór, gdy siedzę tu sam
— Taconafide
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
agp
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialuron luron
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagreywolf greywolf
agp
 Deszcz pada ponieważ chmury nie wytrzymują nadmiaru wody. Łzy lecą z oczu ponieważ serce nie jest w stanie dłużej znieść ukrywanego bólu.
— Internetowe perełki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaeternia eternia

April 16 2018

agp
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viawarkocz warkocz
agp
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viawarkocz warkocz
agp
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
agp
7516 850c
agp
0481 2e7f
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
agp
Ach, to nie było warte 
by sny tym karmić uparte 

by stawiać duszę na kartę 
ach to nie było warte. 

Ach, to nie było warte 
by nosić łzy nie otarte 

i by mieć serce wydarte 
to wcale nie było warte... 
— *** (Ach, to nie było warte)
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawarkocz warkocz
agp
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viabadblood badblood
agp
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viamelan melan
agp
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy via4777727772 4777727772
agp
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaoll oll

April 09 2018

agp
0282 6a94 500
Reposted from4777727772 4777727772
agp
Szepty mają taką siłę, że w łóżku powinny być zakazane.
— "Kim moglibyśmy być, gdybyśmy nie byli nami" A. Espinosa
Reposted fromcorvax corvax viaBrewOfLonging BrewOfLonging
agp
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
agp
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl