Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

agp
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMonia94 Monia94
agp

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaMonia94 Monia94
agp
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMonia94 Monia94
agp
Sam już nie wiem co mi nie daje spać, tęsknota, niewiedza czy niepewność?
— Przemyślenia po 4 nad ranem
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
agp
8269 c746
agp
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vianuwanda nuwanda
agp
3586 9e35
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianuwanda nuwanda
agp
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viawiksz wiksz
agp
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viawiksz wiksz
agp
8228 0fea
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
agp
7869 0e31 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiksz wiksz
agp
9549 44b1
Reposted fromonlyman onlyman viawiksz wiksz
agp
Nie lubię siebie za to i żałuję chyba.
— Pezet/Noon-Gubisz Ostrość
agp
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
agp
0139 8da3 500
Reposted from4777727772 4777727772
agp
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
agp
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
agp
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 08 2019

agp
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
agp
1167 92ce 500
Reposted fromPoranny Poranny viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl