Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

agp
3582 525e
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viabanshe banshe
agp
9115 8573 500
Reposted fromhighringo highringo viabanshe banshe
1204 2eb2
agp
Wchodząc w jej ciało, pomiędzy dwa łagodnie rozchylone sny dwa szepty
czuję drżenie Twych kolan
małych
jak zaciśnięte piąstki płaczącej
dziewczynki. Słyszę
zamiast jej głosu Twój
okrzyk: krzyk ptaka
pierwszy raz zgubionego nad ogromną
błękitną rzeką. Opadam w jej dłonie
zmęczoną kroplą potu. Całuję
spękane usta. Milczy
coraz bardziej milczy
Na jej twarzy
dogasa wolno
Twój uśmiech.
— Bohdan Urbankowski: "Wchodząc w jej ciało"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

December 29 2017

8048 495f
Reposted fromsavatage savatage viacavebear cavebear

December 03 2017

agp
3034 6e71
2941 4822
Reposted fromturquoise turquoise viaborntomunch96 borntomunch96
agp
3182 6349
Reposted fromnfading nfading via12czerwca 12czerwca

November 29 2017

agp
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamelan melan

November 26 2017

6829 07f2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
agp
0093 2b08
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaBrainy Brainy
agp
0797 c52c 500
Reposted fromNekoii Nekoii vialadylena ladylena
agp
9757 a783
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viaschwertmeister schwertmeister
agp
7645 33bb
Reposted fromjajebie jajebie viain-flagranti in-flagranti
agp
0960 0ef7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaBrainy Brainy
4730 6301
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viain-flagranti in-flagranti
agp
1366 fa64 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaBrainy Brainy
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca
agp
7891 876a 500
agp
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl