Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viainnocentsoul innocentsoul
agp
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaagatojaa agatojaa
agp
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat vialiveattherainbow liveattherainbow
agp
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
agp
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala via12czerwca 12czerwca
agp
0461 fdf1
agp
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace via12czerwca 12czerwca
agp
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare vianergo nergo
9819 5688
Reposted fromjohnkeats johnkeats
agp
8398 d8de 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
agp
5094 2285 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoll oll
agp
8657 e84c
Reposted fromloverdose loverdose via12czerwca 12czerwca
agp
agp

September 17 2017

agp
2434 4b4c 500
Reposted fromministerium ministerium viabanshe banshe
agp
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatea tea
5878 9437
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawarkocz warkocz

September 16 2017

agp
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viaoll oll
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaoll oll
agp
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl